آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سنگفرش پرسی بتنی

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سنگفرش پرسی بتنی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید سنگفرش پرسی…

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری ۱۰ دستگاه اتوبوس شهری به بخش خصوصی

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری ۱۰ دستگاه اتوبوس شهری به بخش خصوصی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به واگذاری ۱۰ دستگاه…

آگهی مناقصه عمومی خرید لوله جهت اجرای پروژهای آبرسانی

آگهی مناقصه عمومی خرید لوله جهت اجرای پروژهای آبرسانی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۰۹ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث پل روگذر واقع در بلوار خلیج فارس

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث پل روگذر واقع در بلوار خلیج فارس

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به اجرای عملیات احداث…

 آگهی مناقصه عمومی بهسازی ضلع شمال و جنوب محور خیابان انقلاب

 آگهی مناقصه عمومی بهسازی ضلع شمال و جنوب محور خیابان انقلاب

 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به اجرای عملیات:…

آگهی تجدید  مناقصه عمومی تهیه سنگفرش پیاده رو و کفسازی محور انقلاب (فردوس)

آگهی تجدید  مناقصه عمومی تهیه سنگفرش پیاده رو و کفسازی محور انقلاب (فردوس)

 ((آگهی تجدید  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۰شورای محترم اسلامی شهر، نسبت…

قابل توجه مالکین املاک واقع در طرح ضلع شرقی میدان آیت الله هاشمی (ره) (آزادی) و ادامه ی بلوار امام سجاد (ع)

قابل توجه مالکین املاک واقع در طرح ضلع شرقی میدان آیت الله هاشمی (ره) (آزادی) و ادامه ی بلوار امام سجاد (ع)

 با توجه به اینکه شهرداری رفسنجان در نظر دارد در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک…

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث فضای سبز ضلع غرب بلوار خلیج فارس

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث فضای سبز ضلع غرب بلوار خلیج فارس

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به اجرای عملیات…

آگهی تجدید مناقصه عمومی لکه گیری آسفالت کوچه ها و معابر سطح منطقه ۲ شهر رفسنجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی لکه گیری آسفالت کوچه ها و معابر سطح منطقه ۲ شهر رفسنجان

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به لکه گیری…

آگهی مناقصه عمومی خرید سنگفرش پرسی بتنی

آگهی مناقصه عمومی خرید سنگفرش پرسی بتنی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید سنگفرش…