آگهی  تجدید مناقصه عمومی تکمیل ساختمان شهرداری منطقه ۱ واقع در خیابان شهید سید رسول هاشمی

 آگهی  تجدید مناقصه عمومی تکمیل ساختمان شهرداری منطقه ۱ واقع در خیابان شهید سید رسول هاشمی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر، تکمیل ساختمان شهرداری…

آگهی مناقصه عمومی زیرسازی کوچه ها و معابر سطح شهر رفسنجان

آگهی مناقصه عمومی زیرسازی کوچه ها و معابر سطح شهر رفسنجان

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷  شورای محترم اسلامی شهر، مناقصه پروژه ی…

آگهی مناقصه عمومی تکمیل پروژه میدان شهید آزادنیا

آگهی مناقصه عمومی تکمیل پروژه میدان شهید آزادنیا

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر، تکمیل پروژه میدان…

آگهی مناقصه عمومی تکمیل پروژه گذرگاه فرهنگی و تفریحی بلوار امام رضا (ع)

آگهی مناقصه عمومی تکمیل پروژه گذرگاه فرهنگی و تفریحی بلوار امام رضا (ع)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر، تکمیل پروژه گذرگاه…

 آگهی مناقصه عمومی پروژه ی ساخت قبور در محل آرامستان

 آگهی مناقصه عمومی پروژه ی ساخت قبور در محل آرامستان

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر، مناقصه پروژه ی…

آگهی تجدید مزایده عمومی ساختمان تجاری- اداری واقع در خیابان حافظ

آگهی تجدید مزایده عمومی ساختمان تجاری- اداری واقع در خیابان حافظ

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ساختمان…

آگهی مناقصه عمومی تکمیل ساختمان شهرداری منطقه یک واقع در خیابان  شهید سید رسول هاشمی

آگهی مناقصه عمومی تکمیل ساختمان شهرداری منطقه یک واقع در خیابان  شهید سید رسول هاشمی

 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ شورای محترم اسلامی شهر، تکمیل ساختمان شهرداری منطقه…

آگهی مناقصه عمومی تامین نیرو جهت انجام امور اداری و خدماتی

آگهی مناقصه عمومی تامین نیرو جهت انجام امور اداری و خدماتی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۱۸  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ شورای محترم اسلامی شهر، تامین نیرو جهت انجام…

آگهی مناقصه عمومی تامین خودرو جهت نقلیه سبک شهرداری

آگهی مناقصه عمومی تامین خودرو جهت نقلیه سبک شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۱۸  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ شورای محترم اسلامی شهر، تامین خودرو جهت نقلیه…

آگهی مناقصه عمومی نگهداری و تنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی نگهداری و تنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ شورای محترم اسلامی شهر، نگهداری و تنظیف سرویس…