آگهی تجدید مناقصه عمومی بهسازی میدان، احداث بوستان و زیرسازی معابر محلات کم توسعه

آگهی تجدید مناقصه عمومی بهسازی میدان، احداث بوستان و زیرسازی معابر محلات کم توسعه

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به: ۱- بهسازی…

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث پل روگذر واقع در بلوار خلیج فارس

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث پل روگذر واقع در بلوار خلیج فارس

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به اجرای عملیات…

آگهی مناقصه عمومی واگذاری ۱۰ دستگاه اتوبوس شهری به بخش خصوصی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری ۱۰ دستگاه اتوبوس شهری به بخش خصوصی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به واگذاری ۱۰…

 آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث بوستان واقع در بلوار امامت (شهرک یادگار امام )

 آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث بوستان واقع در بلوار امامت (شهرک یادگار امام )

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به اجرای عملیات احداث…

آگهی تجدید مناقصه عمومی تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از معابر عمومی منطقه ۱

آگهی تجدید مناقصه عمومی تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از معابر عمومی منطقه ۱

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به تنظیف و…

آگهی مناقصه عمومی تهیه سنگفرش جهت کفسازی و پیاده رو محور انقلاب (فردوس)

آگهی مناقصه عمومی تهیه سنگفرش جهت کفسازی و پیاده رو محور انقلاب (فردوس)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به: ۱- تهیه سنگفرش…

آگهی مناقصه عمومی لکه گیری آسفالت کوچه ها و معابر سطح منطقه ۲

آگهی مناقصه عمومی لکه گیری آسفالت کوچه ها و معابر سطح منطقه ۲

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به لکه…

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات تاسیسات کارخانه آسفالت احمد آباد

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات تاسیسات کارخانه آسفالت احمد آباد

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خریدقطعات تاسیسات کارخانه…

 آگهی مناقصه عمومی بهسازی، احداث بوستان و زیرسازی معابر محلات

 آگهی مناقصه عمومی بهسازی، احداث بوستان و زیرسازی معابر محلات

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به: ۱-  بهسازی…

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان محله ای و فضای سبز حاشیه ای

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان محله ای و فضای سبز حاشیه ای

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به: ۱- احداث…