آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی وآسفالت بلوار های خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی وآسفالت بلوار های خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی سطح شهر

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به زیرسازی وآسفالت بلوار…

آگهی مزایده عمومی فروش ۴۲۹ قطعه زمین از املاک شهرداری

آگهی مزایده عمومی فروش ۴۲۹ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه ۶۹۲ مورخ ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش…

آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث بوستان در بلوار امام حسین ، حفاری و نظارت بر اجرای پل روگذر در بلوار خلیج فارس، آرماتور بندی و تکمیل گذر و پیاده روسازی ضلع غرب و شرق در بلوار امام علی (ع)

آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث بوستان در بلوار امام حسین ، حفاری و نظارت بر اجرای پل روگذر در بلوار خلیج فارس، آرماتور بندی و تکمیل گذر و پیاده روسازی ضلع غرب و شرق در بلوار امام علی (ع)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به: ۱- اجرای عملیات…

آگهی شناسایی پیمانکار جهت واگذاری کشتارگاه دام به بخش خصوصی

آگهی شناسایی پیمانکار جهت واگذاری کشتارگاه دام به بخش خصوصی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد جهت واگذاری کشتارگاه دام به بخش خصوصی نسبت به شناسایی پیمانکار اقدام نماید. لذا از…

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل بوستان خیابان دکتر حسابی، زیرسازی معابر سطح شهر و عملیات بوستان محله ای خیابان شهید ابولی

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل بوستان خیابان دکتر حسابی، زیرسازی معابر سطح شهر و عملیات بوستان محله ای خیابان شهید ابولی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به: ۱- اجرای…

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید ۵۰۰۰ کامیون…

آگهی تجدید مناقصه عمومی تهیه سنگفرش جهت کفسازی محور انقلاب (فردوس)

آگهی تجدید مناقصه عمومی تهیه سنگفرش جهت کفسازی محور انقلاب (فردوس)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به تهیه سنگفرش…

آگهی مناقصه عمومی – زیرسازی وآسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی

آگهی مناقصه عمومی – زیرسازی وآسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۰شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ۳۴ قطعه زمین از املاک شهرداری

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ۳۴ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ مورخ  ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱ و ۸۸۹ مورخ  ۱۴۰۱/۱۰/۲۶  شورای محترم…

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید ۵۰۰۰…