• منتشر شده در: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
  • توسط: خبرنگار رسانه شهرداری رفسنجان
  • تعداد بازدید: ۱۹۹
  • لینک کوتاه

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به :
۱- اجرای عملیات احداث بوستان گردشگری و ساختمان زورخانه واقع در بلوار امام حسین (ع)
۲- اجرای عملیات حفاری جهت احداث شمع بتنی پل روگذر بلوار خلیج فارس
۳- نظارت بر اجرای عملیات پل روگذر واقع در بلوار خلیج فارس
۴- اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی پل روگذر واقع در بلوار خلیج فارس
از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴
اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

شرایط تجدیدعمومی و اختصاصی حفاری فرم پیشنهاد قیمت حفاری

شرایط تجدید عمومی و اختصاصی فرم پیشنهاد قیمت مهرماه ۱۴۰۱.

 

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید