معاون هنری شهرداری رفسنجان منصوب شد

معاون هنری شهرداری رفسنجان منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس کهنوجی، دکتر سید عباس حسینی به عنوان سرپرست معاونت هنری شهرداری رفسنجان منصوب شد.

حضور رفسنجان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

حضور رفسنجان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

معاون هنری شهرداری رفسنجان از حضور رفسنجان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران و صنایع وابسته خبر داد.

ارسال ۲۵۱ اثر به فراخوان عکس «گرمای حضور» تشییع پیکر مطهر شهید گمنام رفسنجان

ارسال ۲۵۱ اثر به فراخوان عکس «گرمای حضور» تشییع پیکر مطهر شهید گمنام رفسنجان

معاون هنری شهرداری رفسنجان از ارسال ۲۵۱ اثر از ۳۷ عکاس به فراخوان عکس «گرمای حضور» تشییع پیکر مطهر شهید گمنام رفسنجان خبر داد.