• منتشر شده در: ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
  • توسط: خبرنگار رسانه شهرداری رفسنجان
  • تعداد بازدید: ۱۵۸
  • لینک کوتاه

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۰۹ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید لوله جهت اجرای پروژهای آبرسانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۵/۲۹ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.

( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)

مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

                                 اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

 

شرایط تجدید عمومی واختصاصی خرید لوله

 

 

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید