درخشش آقایان کاراته کای رفسنجان در المپیاد ستارگان رزمی با ۱۱۵ مدال

درخشش آقایان کاراته کای رفسنجان در المپیاد ستارگان رزمی با ۱۱۵ مدال

مسئول کمیته داوران سبک های آزاد کاراته استان کرمان گفت:درخشش آقایان کاراته کای رفسنجان در المپیاد ستارگان رزمی با ۱۱۵ مدال

مسئول کمیته داوران سبک های آزاد کاراته استان کرمان گفت: در نخستین المپیاد ستارگان رزمی رفسنجان از بین بیش از ۳۵٠ شرکت کننده کاراته، ۱۱۵ مدال رنگارنگ به برترین های این رقابت ها رسید.