برگزیدگان فراخوان ایده «شهرخلاق» معرفی شدند

برگزیدگان فراخوان ایده «شهرخلاق» معرفی شدند

معاون هنری شهرداری رفسنجان گفت: مرحله نهایی ارزیابی فراخوان ایده «شهر خلاق» برگزار و برگزیدگان انتخاب شدند.

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان معرفی شد

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان معرفی شد

با حضور شهردار و جمعی از معاونین و مدیران شهرداری، مهندس محمدعارف پوراسداللهی به عنوان معاون خدمات شهری معرفی شد.

مدیر جدید حراست شهرداری رفسنجان معرفی شد

مدیر جدید حراست شهرداری رفسنجان معرفی شد

با نائل شدن مدیر سابق حراست شهرداری رفسنجان به درجه بازنشستگی، حسن انجم شعاع به عنوان مدیر جدید معرفی شد.

معاون جدید شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان معرفی شد

معاون جدید شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان معرفی شد

صبح امروز با حضور مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان، معاون جدید شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری معرفی شد.

سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل شهری شهرداری رفسنجان معرفی شد

سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل شهری شهرداری رفسنجان معرفی شد

مراسم معارفه علی زارع با حضور جمعی از اعضای شورای معاونین در محل سازمان مدیریت حمل ونقل شهری برگزار شد.