آغاز عملیات جدولگذاری و کانیوو بلوار شهید جمالی زاده

آغاز عملیات جدولگذاری و کانیوو بلوار شهید جمالی زاده

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات جدولگذاری و کانیوو بلوار شهید جمالی زاده (حد فاصل خیابان ۱۵ خرداد تا بلوار شهیدخالویی) خبر داد.

اجرای عملیات جدولگذاری و کانیوو ۳۲ هزار متر از معابر در محلات

اجرای عملیات جدولگذاری و کانیوو ۳۲ هزار متر از معابر در محلات

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات جدول‌گذاری و کانیوو در معابر اصلی و فرعی به طول ۳۲ هزار متر طی سه ماه دوم سال خبر داد.