آغاز احداث میدان صنعت مس، یکی‌از ابرپروژه‌های شهرداری رفسنجان

آغاز احداث میدان صنعت مس، یکی‌از ابرپروژه‌های شهرداری رفسنجان

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات احداث میدان صنعت مس به‌عنوان ابرپروژه شهرداری خبر داد.