تولید بیش از ۳۲ هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری

تولید بیش از ۳۲ هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری

مدیرعامل سازمان عمران از تولید بیش از ۳۲ هزار تن آسفالت و اجرای بیش از ۲۸۵ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت طی پنج ماهه ابتدای امسال خبر داد.

عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان خوارزمی اجرا شد

عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان خوارزمی اجرا شد

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان، پایان عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان خوارزمی واقع در بولوار شهید زینلی را اعلام کرد.

اجرای عملیات آسفالت بلوار شهید لاله زاری در محله عباس آباد

اجرای عملیات آسفالت بلوار شهید لاله زاری در محله عباس آباد

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات آسفالت بلوار شهید لاله زاری در محله عباس آباد خبر داد.

آسفالت ۴ کوچه در یک روز جهت تسهیل عبور و مرور عزاداران حسینی

آسفالت ۴ کوچه در یک روز جهت تسهیل عبور و مرور عزاداران حسینی

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان با تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع)، از اجرای عملیات آسفالت چهار کوچه در سطح شهر جهت تسهیل عبور و مرور عزاداران حسینی خبر داد.

اجرای عملیات آسفالت خیابان شهیدان حسنی در بلوار امام حسن (ع)

اجرای عملیات آسفالت خیابان شهیدان حسنی در بلوار امام حسن (ع)

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات آسفالت خیابان شهیدان حسنی در بلوار امام حسن (ع) خبر داد.

اجرای عملیات آسفالت فاز اول خیابان نشاط در محله رحمت آباد

اجرای عملیات آسفالت فاز اول خیابان نشاط در محله رحمت آباد

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات آسفالت فاز اول خیابان نشاط در محله رحمت آباد خبر داد.

اجرای بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت و تولید ۱۲ هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری رفسنجان

اجرای بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت و تولید ۱۲ هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری رفسنجان

 

مدیرعامل سازمان عمران از تولید ۱۲ هزار تن آسفالت طی دو ماه ابتدای سال در کارخانه شهرداری رفسنجان خبر داد.

اجرای عملیات آسفالت باند دوم بلوار پرستار در رفسنجان

اجرای عملیات آسفالت باند دوم بلوار پرستار در رفسنجان

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات آسفالت باند دوم بلوار پرستار خبر داد.

اتمام عملیات آسفالت خیابان دانش در محله اسدآباد

اتمام عملیات آسفالت خیابان دانش در محله اسدآباد

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اتمام عملیات آسفالت خیابان دانش در محله اسدآباد خبر داد.

اجرای عملیات آسفالت خیابان  تسنیم در محله عباس آباد

اجرای عملیات آسفالت خیابان  تسنیم در محله عباس آباد

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات آسفالت خیابان تسنیم در محله عباس آباد خبر داد.