در نخستین نشست نقد و بررسی آثار هنرمندان رفسنجان، پیرامون اهمیت نقد و ابعاد اجتماعی آن، چگونگی یافتن معنا و ارکان توصیف و تبیین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
  • لینک کوتاه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری رفسنجان، دکتر سید عباس حسینی معاون هنری شهرداری در نخستین نشست هفتگی «برشانه نشانه»، با اشاره به اهمیت نقد و تاب آوری نقادی در عرصه هنر اظهار داشت: مهمترین اصل در نقد هنر نه فهم معنای آن بلکه چگونگی یافتن معنا است.

وی اظهار داشت: نظریه ها و رویکردهای متعدد در فلسفه و جامعه شناسی هنر که عموما ریشه در نقد ادبی و نقد متون مکتوب دارد، ابزاری قدرتمند در تحلیل آثار هنری به شمار می رود و آگاهی نسبی از آنها می تواند ما را در تحلیل، تفسیر و نمادشناسی اثار هنری مجهز کند.

حسینی با اشاره به رویکردهای هرمونتیک، ساختارگرایی، نشانه شناسی، تحلیل گفتمان و فلسفه زبان خاطرنشان کرد:محور همه این رویکردها در نقد هنر، چگونگی یافتن معناست و این چگونگی در هر رویکرد متفاوت است و همین عنصر تعیین کننده در تمایز تحلیل ها و تفسیرهاست که موجب می شود اثری هنری همزمان قوی و یا ضعیف ارزیابی شود.

معاون هنری شهرداری رفسنجان عنوان کرد: فهم این مسئله که یافتن معنا می تواند امری درون متنی، بینامتنی و یا فرامتنی باشد تکلیف نقاد، مفسر و حتی مولف را در برخورد با آثار هنری مشخص می کند، به او جهت و نظم می دهد و افق نقد را مشخص می نماید.

مشاور شهردار رفسنجان به اشاره به برخی نظریات جامعه شناسی هنر خاطر نشان کرد: اگر هنرمندی با این رویکردها آشنا باشد نه تنها از نقد آثارش دلگیر نمی شود بلکه مکررا در انتظار نقد می نشیند تا دیدگاهی تازه را دریابد که خود هرگز به آن واقف نبوده است زیرا در این رویکرد، دیدگاه و قصد هنرمند محلی از اعراب ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد، دریافت مخاطب و منتقد است.


سید محسن سجادی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تاثیر اجتماعی خلق و نقد هنر به ذکر نمونه هایی از آن در ابعاد ملی و بین المللی پرداخت که چگونه یک اثر هنری می تواند، جنبشی را بیافریند، اتفاقی را خلق کند و یا زندگی هنرمندی را تحت شدیدترین تاثیرها قرار دهد.

در ادامه این نشست استاد علی رحیمی، استاد سید سامان ابریشمی و استاد محمدعلیزاده در موضوع ارکان توصیف، تبیین، تفسیر و ارزیابی یک اثر هنری دیگاه ها و نظرات خود را بیان کردند.

گفتنی است سلسله نشست های برشانه نشانه با محوریت نقد آثار هنرمندان رفسنجانی، دوشنبه های هر هفته در فرهنگسرای رسانه شهرداری رفسنجان برگزار می شود.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید