گروه حافظ خوانی بانوان خانه خیام شهرداری میهمان فرهنگسرای ترنج

گروه حافظ خوانی بانوان خانه خیام شهرداری میهمان فرهنگسرای ترنج

همراه با فرهنگسراهای شهرداری

دومین روز از اجرای آیین پرده خوانی در فرهنگسرای جوان برگزار شد

دومین روز از اجرای آیین پرده خوانی در فرهنگسرای جوان برگزار شد

همراه بافرهنگسراهای شهرداری

نخستین روز از پرده‌خوانی ‌در فرهنگسرای جوان برگزارشد

نخستین روز از پرده‌خوانی ‌در فرهنگسرای جوان برگزارشد

پرده خوانی

?همایش فن بیان وسخنوری برگزار شد

?همایش فن بیان وسخنوری برگزار شد

همراه بافرهنگسراهای شهرداری

کارگاه آموزشی عکاسی در فرهنگسرای جوان شهرداری برگزار شد

کارگاه آموزشی عکاسی در فرهنگسرای جوان شهرداری برگزار شد

عکاسی

فرهنگسرای ترنج میزبان دورهمی کسب وکار

فرهنگسرای ترنج میزبان دورهمی کسب وکار

همراه بافرهنگسراهای شهرداری

افتتاح نخستین نمایشگاه عاشورایی نقاشی وخطاطی

افتتاح نخستین نمایشگاه عاشورایی نقاشی وخطاطی

رخدادی دیگر از شهرداری رفسنجان

دورهمی کودکان رفسنجانی در فرهنگسرای ترنج شهرداری

دورهمی کودکان رفسنجانی در فرهنگسرای ترنج شهرداری

کتابخوانی کودکان

آیین حافظ خوانی در پاتوق فرهنگی خانه خیام شهرداری برگزارشد

آیین حافظ خوانی در پاتوق فرهنگی خانه خیام شهرداری برگزارشد

آیین حافظ خوانی

هشتمین کافه فیلم  در پاتوق فرهنگی خانه خیام شهرداری برگزار شد

هشتمین کافه فیلم در پاتوق فرهنگی خانه خیام شهرداری برگزار شد

هشتمین کافه فیلم