• منتشر شده در: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
  • توسط: خبرنگار رسانه شهرداری رفسنجان
  • تعداد بازدید: ۱۶۸
  • لینک کوتاه

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به برگزاری خرید ۵۰۰۰ کامیون خاک نباتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.irمراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴
اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

شرایط عمومی واختصاصی خرید خاک نباتی

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید