• منتشر شده در: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
  • توسط: خبرنگار رسانه شهرداری رفسنجان
  • تعداد بازدید: ۸۷
  • لینک کوتاه

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک قطعه زمین از املاک شهرداری واقع در بلوار امام حسین (ع) از طریق برگزاری مزایده عمومی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (مزایده) مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۰۷/۱۱ /۱۴۰۱ ازطریق سامانه مذکورتسلیم نمایند.ضمناً شرکت کننده بایستی اصل ضمانت نامه بانکی را ۲روزقبل ازبازگشایی قیمت ها تحویل امور قراردادهای شهرداری مرکزی نمایند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید