• منتشر شده در: ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
  • توسط: خبرنگار رسانه شهرداری رفسنجان
  • تعداد بازدید: ۱۹۷
  • لینک کوتاه

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به احداث بوستان واقع در بلوار امام علی (ع) کوچه شماره ۲۱ ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴
اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

شرایط تجدید عمومی و اختصاصی – Copy فرم برآورد قیمت ابنیه ۱۴۰۱… فرم برآورد قیمت تاسیسات الکتریکال فرم برآورد قیمت مکانیک ۱۴۰۱… فرم پیشنهاد قیمت

 

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید