• منتشر شده در: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
  • توسط: خبرنگار رسانه شهرداری رفسنجان
  • تعداد بازدید: ۳۲۳
  • لینک کوتاه

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱  و ۸۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶  شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ۳۰ قطعه زمین از املاک شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل  می آید  نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روزجچهار سه شنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.

( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)

مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

                                             

                                 اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

تجدید مزایده ۳۰ قطعه

فایل های پیوست

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید