• منتشر شده در: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
  • توسط: خبرنگار رسانه شهرداری رفسنجان
  • تعداد بازدید: ۲۴۷
  • لینک کوتاه

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۰۶ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ۲۳قطعه زمین از املاک شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید