• منتشر شده در: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
  • توسط: خبرنگار رسانه شهرداری رفسنجان
  • تعداد بازدید: ۱۹۴
  • لینک کوتاه

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ۲۳قطعه زمین از املاک شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی لازم جهت شرکت در مزایده را دارند، دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۸ مردادماه ۱۴۰۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

 

فایل های پیوست

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید