کاشت قریب به ۱۸ هزار اصله درخت و درختچه در فصل پاییز

کاشت قریب به ۱۸ هزار اصله درخت و درختچه در فصل پاییز

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رفسنجان از کاشت قریب به ۱۸ هزار اصله درخت و درختچه در سه ماه سوم سال خبر داد.

کاشت بیش از ۴۰۰ اصله درخت و درختچه در بوستان های جدیدالاحداث رفسنجان

کاشت بیش از ۴۰۰ اصله درخت و درختچه در بوستان های جدیدالاحداث رفسنجان

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان از عملیات کاشت درخت و نشاء در بوستان های‌ محله ای جدید الاحداث خبر داد.

کاشت یکهزار و ۴۰۰ اصله درخت و درختچه در فصل پاییز

کاشت یکهزار و ۴۰۰ اصله درخت و درختچه در فصل پاییز

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از کاشت یکهزار و ۴۰۰ اصله درخت و درختچه در سه ماهه سوم سال خبر داد.