پیشرفت پارک محله‌ای خیابان شهید ابولی به ۸۵ درصد رسید

پیشرفت پارک محله‌ای خیابان شهید ابولی به ۸۵ درصد رسید

به‌گفته معاون ‌شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان عملیات عمرانی پارک محله‌ای در خیابان شهید ابولی به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده است.

پیشرفت ۸۵ درصدی عملیات اجرایی بوستان محله ای در ماهونک

پیشرفت ۸۵ درصدی عملیات اجرایی بوستان محله ای در ماهونک

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از پیشرفت ۸۵ درصدی عملیات اجرایی بوستان در محله ماهونک خبر داد.

پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی گذر بلوار امام رضا (ع)

پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی گذر بلوار امام رضا (ع)

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی فاز دوم گذر میانی بلوار امام رضا(ع) خبر داد.