عملیات خاک‌برداری و زیرسازی خیابان بهشت آغاز شد

عملیات خاک‌برداری و زیرسازی خیابان بهشت آغاز شد

معاون شهرسازی وامورزیربنایی شهرداری رفسنجان گفت: عملیات خاک‌برداری و زیرسازی خیابان بهشت جهت اجرای آسفالت در انتهای بلوار شهید مقیمی آغاز شد.

آغاز عملیات تعریض و زیرسازی خیابان شهید رمضانی زاده در محله اسدآباد

آغاز عملیات تعریض و زیرسازی خیابان شهید رمضانی زاده در محله اسدآباد

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری از آغاز عملیات تعریض و زیرسازی آسفالت خیابان شهید رمضانی در محله اسدآباد خبر داد.

پایان عملیات بهسازی و بازپیرایی بوستان لاله رفسنجان

پایان عملیات بهسازی و بازپیرایی بوستان لاله رفسنجان

 بنا بر اعلام معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان، عملیات بهسازی و باز پیرایی بوستان لاله پایان یافت.

آغاز عملیات سنگفرش رفوژ میانی بلوار جدید الاحداث شهید بافنده 

آغاز عملیات سنگفرش رفوژ میانی بلوار جدید الاحداث شهید بافنده 

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری از اجرای عملیات سنگفرش رفوژ میانی بلوار جدید الاحداث شهید بافنده خبرداد.

آغاز عملیات جدولگذاری و کانیوو بلوار شهید جمالی زاده

آغاز عملیات جدولگذاری و کانیوو بلوار شهید جمالی زاده

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات جدولگذاری و کانیوو بلوار شهید جمالی زاده (حد فاصل خیابان ۱۵ خرداد تا بلوار شهیدخالویی) خبر داد.

احداث بیش از ۵ هزار قبر در فاز دوم آرامستان رفسنجان

احداث بیش از ۵ هزار قبر در فاز دوم آرامستان رفسنجان

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری از احداث بیش از ۵ هزار قبر در فاز دوم آرامستان رفسنجان خبر داد.

آغاز عملیات بهسازی و زیباسازی بوستان لاله

آغاز عملیات بهسازی و زیباسازی بوستان لاله

معاون شهرسازی وامورزیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات بهسازی و زیباسازی بوستان لاله خبر داد.

جانمایی مشاغل ناسازگار شهری در شهرک‌های صنوف رفسنجان

جانمایی مشاغل ناسازگار شهری در شهرک‌های صنوف رفسنجان

کمیته برنامه ریزی و راهبردی شهرسازی شهرداری با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان به میزبانی معاونت شهرسازی وامور زیربنایی برگزار شد.

قطعه خانواده شهدا در گلزار شهدای رفسنجان احداث می شود

قطعه خانواده شهدا در گلزار شهدای رفسنجان احداث می شود

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان از احداث قطعه ویژه خانواده معظم شهدا در گلزار شهدای رفسنجان خبر داد.

نقاط مختلف شهر رفسنجان زیر ذره‌بین زیرسازی و آسفالت

نقاط مختلف شهر رفسنجان زیر ذره‌بین زیرسازی و آسفالت

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر خاکی در چند نقطه از شهر به طور همزمان خبر داد.