قطعه خانواده شهدا در گلزار شهدای رفسنجان احداث می شود

قطعه خانواده شهدا در گلزار شهدای رفسنجان احداث می شود

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان از احداث قطعه ویژه خانواده معظم شهدا در گلزار شهدای رفسنجان خبر داد.

نقاط مختلف شهر رفسنجان زیر ذره‌بین زیرسازی و آسفالت

نقاط مختلف شهر رفسنجان زیر ذره‌بین زیرسازی و آسفالت

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر خاکی در چند نقطه از شهر به طور همزمان خبر داد.

اتمام عملیات عمرانی تقاطع موزه ریاست جمهوری / بازگشایی مسیر تقاطع از امروز

اتمام عملیات عمرانی تقاطع موزه ریاست جمهوری / بازگشایی مسیر تقاطع از امروز

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از اتمام عملیات عمرانی تقاطع موزه و بازگشایی این مسیر خبر داد.

اجرای همزمان بیش‌از ۴۲ هزار متر جدول‌گذاری و بیش‌از ۴۲ هزار متر کانیوو در معابر رفسنجان

اجرای همزمان بیش‌از ۴۲ هزار متر جدول‌گذاری و بیش‌از ۴۲ هزار متر کانیوو در معابر رفسنجان

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان گفت: با تلاش نیروهای معاونت حوزه شهرسازی و امور زیربنایی، بیش‌از ۴۲ هزار متر جدول‌گذاری و بیش‌از ۴۲ هزار متر کانیوو در سطح شهر در حال اجراست.

تکمیل عملیات جدول گذاری و سنگفرش بلوار امام سجاد(ع)

تکمیل عملیات جدول گذاری و سنگفرش بلوار امام سجاد(ع)

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان از تکمیل عملیات جدول گذاری و سنگفرش بلوار امام سجاد (ع) خبرداد.

آغاز عملیات ساماندهی و بهسازی میدان امیرکبیر رفسنجان

آغاز عملیات ساماندهی و بهسازی میدان امیرکبیر رفسنجان

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری از آغاز عملیات ساماندهی و بهسازی میدان امیرکبیر رفسنجان خبر داد.

آغاز عملیات بهسازی و زیباسازی میدان قدس در رفسنجان

آغاز عملیات بهسازی و زیباسازی میدان قدس در رفسنجان

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز اجرای عملیات بهسازی میدان قدس خبر داد.

تکمیل عملیات عمرانی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع)

تکمیل عملیات عمرانی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع)

معاون شهرسازی و امور زبربنایی شهرداری رفسنجان از تکمیل عملیات عمرانی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع) خبر داد.

زیرسازی و آسفالت قریب به ۱۹٠ هزار مترمربع از معابر سطح شهر رفسنجان

زیرسازی و آسفالت قریب به ۱۹٠ هزار مترمربع از معابر سطح شهر رفسنجان

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از انجام زیرسازی و آسفالت معابر در محلات به متراژ تقریبی ۱۹٠ هزار مترمربع خبر داد.

پیشرفت ۳٠ درصدی بوستان محله ای در بلوار شهید مطهری

پیشرفت ۳٠ درصدی بوستان محله ای در بلوار شهید مطهری

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان از پیشرفت ۳٠ درصدی بوستان محله ای در بلوار شهید مطهری خبر داد.