تجهیز آرامستان بهشت زهرا(س) رفسنجان به غسالخانه ایزوله

تجهیز آرامستان بهشت زهرا(س) رفسنجان به غسالخانه ایزوله

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان گفت: ساخت غسالخانه ایزوله برای متوفیان بیماریهای عفونی در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری رفسنجان پیش بینی شده است.