نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی رفسنجان برگزار می شود

نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی رفسنجان برگزار می شود

معاون هنری شهرداری از برگزاری نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی با متریال سنگ در رفسنجان خبر داد.