بازدید شهردار رفسنجان از عملیات احداث روگذر بلوار خلیج فارس

بازدید شهردار رفسنجان از عملیات احداث روگذر بلوار خلیج فارس

مهندس کهنوجی شهردار با همراهی مشاور عمرانی از روند عملیات عمرانی احداث روگذر در بلوار خلیج فارس بازدید کرد.

ساکنان بلوک هفت صاحب بوستان محله‌ای می‌شوند

ساکنان بلوک هفت صاحب بوستان محله‌ای می‌شوند

معاون شهرسازی وامورزیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات عمرانی احداث بوستان بهاران واقع در بلوک هفت خبرداد.

پایان عملیات عمرانی احداث بوستان علقمه

پایان عملیات عمرانی احداث بوستان علقمه

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از پایان عملیات عمرانی بوستان علقمه در حاشیه میدان امام حسین (ع) خبر داد.

پیشرفت ۴۰ درصدی عملیات احداث بوستان علقمه

پیشرفت ۴۰ درصدی عملیات احداث بوستان علقمه

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از پیشرفت ۴۰ درصدی عملیات احداث بوستان علقمه در فضای سبز حاشیه میدان امام حسین(ع) خبرداد.

عملیات احداث بوستان علقمه در حاشیه میدان امام حسین(ع) آغاز شد   

عملیات احداث بوستان علقمه در حاشیه میدان امام حسین(ع) آغاز شد  

 

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات احداث بوستان علقمه در فضای سبز حاشیه میدان امام حسین(ع) خبرداد.

آغاز عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی خیابان شهید سرچشمه پور

آغاز عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی خیابان شهید سرچشمه پور

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی خیابان شهید سرچشمه پور در محله مومن آباد خبر داد.

احداث دهکده ورزشی در رفسنجان کلید خورد

احداث دهکده ورزشی در رفسنجان کلید خورد

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات عمرانی دهکده ورزشی در رفسنجان در راستای اهمیت ورزش در سلامت افراد و هویت‌بخشی به شهر خبر داد.

پیشرفت ۷۰ درصدی تقاطع موزه ریاست جمهوری رفسنجان

پیشرفت ۷۰ درصدی تقاطع موزه ریاست جمهوری رفسنجان

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از پیشرفت ۷۰ درصدی تقاطع موزه ریاست جمهوری خبر داد.

شهرداری رفسنجان در ۱۰ روز عملیات بهسازی میدان قدس را انجام داد

شهرداری رفسنجان در ۱۰ روز عملیات بهسازی میدان قدس را انجام داد

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان با اشاره به سرعت در اجرای پروژه‌های شهری، گفت: عملیات بهسازی میدان قدس ظرف ۱۰ روز به اتمام رسید.

تکمیل عملیات عمرانی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع)

تکمیل عملیات عمرانی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع)

معاون شهرسازی و امور زبربنایی شهرداری رفسنجان از تکمیل عملیات عمرانی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع) خبر داد.