برگزاری کوهپیمایی عمومی و صعود به قله کوه سرخ به همت باشگاه ورزشی شهرداری

برگزاری کوهپیمایی عمومی و صعود به قله کوه سرخ به همت باشگاه ورزشی شهرداری

کوهپیمایی عمومی به همت باشگاه ورزشی شهرداری رفسنجان با استقبال شهروندان و کوهنوردان شهرستان برگزار شد.