ارسال ۲۵۱ اثر به فراخوان عکس «گرمای حضور» تشییع پیکر مطهر شهید گمنام رفسنجان

ارسال ۲۵۱ اثر به فراخوان عکس «گرمای حضور» تشییع پیکر مطهر شهید گمنام رفسنجان

معاون هنری شهرداری رفسنجان از ارسال ۲۵۱ اثر از ۳۷ عکاس به فراخوان عکس «گرمای حضور» تشییع پیکر مطهر شهید گمنام رفسنجان خبر داد.