اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت یک خیابان در محله حجاب

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت یک خیابان در محله حجاب

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان جنب سازمان حمل و نقل در خیابان حجاب خبر داد.

تولید بیش از ۳۲ هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری

تولید بیش از ۳۲ هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری

مدیرعامل سازمان عمران از تولید بیش از ۳۲ هزار تن آسفالت و اجرای بیش از ۲۸۵ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت طی پنج ماهه ابتدای امسال خبر داد.

عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان خوارزمی اجرا شد

عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان خوارزمی اجرا شد

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان، پایان عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان خوارزمی واقع در بولوار شهید زینلی را اعلام کرد.

الوعده وفا | کوچه شهید عابدینی ۱۲ و فرعی‌ آن آسفالت شد

الوعده وفا | کوچه شهید عابدینی ۱۲ و فرعی‌ آن آسفالت شد

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان گفت: با اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه شهید عابدینی ۱۲ و فرعی‌ آن، وعده شهردار رفسنجان به اهالی این محله تحقق پیدا کرد.

اجرای عملیات آسفالت خیابان شهیدان حسنی در بلوار امام حسن (ع)

اجرای عملیات آسفالت خیابان شهیدان حسنی در بلوار امام حسن (ع)

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات آسفالت خیابان شهیدان حسنی در بلوار امام حسن (ع) خبر داد.

تولید ۲٠ هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری

تولید ۲٠ هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری

مدیرعامل سازمان عمران از تولید ۲٠ هزار تن آسفالت و اجرای بیش از ۱۷۲ هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت طی سه ماهه ابتدای امسال خبر داد.

اجرای بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت و تولید ۱۲ هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری رفسنجان

اجرای بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت و تولید ۱۲ هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری رفسنجان

 

مدیرعامل سازمان عمران از تولید ۱۲ هزار تن آسفالت طی دو ماه ابتدای سال در کارخانه شهرداری رفسنجان خبر داد.

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهیدان کدخدایی

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهیدان کدخدایی

 

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهیدان کدخدایی خبر داد.

اجرای عملیات آسفالت باند دوم بلوار پرستار در رفسنجان

اجرای عملیات آسفالت باند دوم بلوار پرستار در رفسنجان

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات آسفالت باند دوم بلوار پرستار خبر داد.

خودکفایی شهرداری رفسنجان در تولید قطعات بتنی

خودکفایی شهرداری رفسنجان در تولید قطعات بتنی

 

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان با بیان این‌که این سازمان در تولید قطعات بتنی خودکفا شده است، از تحول اساسی در اجرای طرح‌های عمرانی شهر در سال جاری سخن گفت.