تشکیل کارگروه ساماندهی حمل و نقل استان در رفسنجان

تشکیل کارگروه ساماندهی حمل و نقل استان در رفسنجان

در جلسه کارگروه ساماندهی حمل و نقل استان مسائل و مشکلات حوزه حمل و نقل درون شهری به میزبانی سازمان حمل‌و‌نقل شهرداری رفسنجان بررسی شد.

به مناسبت روز حمل و نقل از مدیریت و پرسنل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان تقدیر شد

به مناسبت روز حمل و نقل از مدیریت و پرسنل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان تقدیر شد

 از مدیریت و پرسنل حمل و نقل شهرداری رفسنجان به مناسبت روز ملی حمل و نقل تقدیر شد.

جابجایی بیش از ۲۵ هزار مسافر از پایانه‌ مسافربری شهرداری رفسنجان

جابجایی بیش از ۲۵ هزار مسافر از پایانه‌ مسافربری شهرداری رفسنجان

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان از جابجایی بیش از ۲۵ هزار مسافر از پایانه مسافربری شهرداری طی سه ماه دوم امسال خبر داد.

تکمیل ساختمان سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان تا یکماه آینده

تکمیل ساختمان سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان تا یکماه آینده

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری از تکمیل ساختمان سازمان حمل و نقل شهرداری تا یکماه آتی خبر داد.