مناسبت | پیام روز ارتباطات و روابط عمومی

مناسبت | پیام روز ارتباطات و روابط عمومی

مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان در پیامی روز ارتباطات و روابط عمومی را به فعالین این عرصه تبریک گفت.