فضای سبز محدوده بلوار شهید نوری ساماندهی می شود

فضای سبز محدوده بلوار شهید نوری ساماندهی می شود

مهندس کهنوجی در دیدار با جمعی از اهالی بلوار شهید نوری، برای ساماندهی فضای سبز این منطقه قول مساعد داد.