برپایی دوره «فن بیان در ارتباطات» ویژه کارکنان شهرداری رفسنجان

برپایی دوره «فن بیان در ارتباطات» ویژه کارکنان شهرداری رفسنجان

دوره فن بیان در ارتباطات به همت فرهنگسرای رسانه با همکاری اداره آموزش شهرداری رفسنجان ویژه کارکنان شهرداری آغاز شد.