اتمام عملیات آسفالت خیابان رز در محله عباس آباد

اتمام عملیات آسفالت خیابان رز در محله عباس آباد

مدیرعامل سازمان عمران از تکمیل عملیات آسفالت خیابان رز در محله عباس آباد طی ۴۸ ساعت خبر داد.