راهپیمایی مردم رفسنجان در حمایت از کودکان غزه+ تصاویر

راهپیمایی مردم رفسنجان در حمایت از کودکان غزه+ تصاویر

راهپیمایی حمایت از کودکان غزه در آستانه روز جهانی کودک و همزمان با سراسر کشور در رفسنجان برگزار شد.