آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان محله ای خیابان شهید ابولی، اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح شهر و خرید سنگفرش پرس بتنی

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان محله ای خیابان شهید ابولی، اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح شهر و خرید سنگفرش پرس بتنی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به : ۱-…

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید ۵۰۰۰ کامیون…

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سنگفرش پرسی بتنی

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سنگفرش پرسی بتنی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید سنگفرش…

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی وآسفالت بلوار های خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی وآسفالت بلوار های خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی سطح شهر

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به زیرسازی وآسفالت بلوار…

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید ۵۰۰۰ کامیون…

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید لوله جهت اجرای پروژهای آبرسانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید لوله جهت اجرای پروژهای آبرسانی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۰۹ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۲۱ بلوار امام علی (ع)

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۲۱ بلوار امام علی (ع)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به احداث بوستان واقع…

آگهی تجدید مناقصه عمومی لکه گیری آسفالت کوچه ها و معابر سطح منطقه ۲ شهر رفسنجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی لکه گیری آسفالت کوچه ها و معابر سطح منطقه ۲ شهر رفسنجان

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به لکه گیری…

آگهی تجدید مناقصه عمومی بهسازی میدان، احداث بوستان و زیرسازی معابر محلات کم توسعه

آگهی تجدید مناقصه عمومی بهسازی میدان، احداث بوستان و زیرسازی معابر محلات کم توسعه

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به: ۱- بهسازی…

آگهی تجدید مناقصه عمومی تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از معابر عمومی منطقه ۱

آگهی تجدید مناقصه عمومی تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از معابر عمومی منطقه ۱

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به تنظیف و…