کاشت بیش از ۴۰۰ اصله درخت و درختچه در بوستان های جدیدالاحداث رفسنجان

کاشت بیش از ۴۰۰ اصله درخت و درختچه در بوستان های جدیدالاحداث رفسنجان

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان از عملیات کاشت درخت و نشاء در بوستان های‌ محله ای جدید الاحداث خبر داد.