تکمیل فاز اول بوستان ریاضیات به همت معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

تکمیل فاز اول بوستان ریاضیات به همت معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری از اتمام فاز اول پروژه احداث بوستان ریاضیات واقع در خیابان دکتر حسابی خبر داد.