پیشرفت ۷۵ درصدی عملیات اجرایی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع)

پیشرفت ۷۵ درصدی عملیات اجرایی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع)

معاون شهرسازی و امور زبربنایی شهرداری رفسنجان از پیشرفت ۷۵ درصدی عملیات اجرایی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع) خبر داد.

آغاز عملیات اجرایی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع)

آغاز عملیات اجرایی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع)

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات اجرایی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع) کوچه ۲۱ خبر داد.