جزئیات بهسازی و ساماندهی حاشیه بزرگراه خلیج فارس اعلام شد

جزئیات بهسازی و ساماندهی حاشیه بزرگراه خلیج فارس اعلام شد

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان به تشریح جزئیات بهسازی و ساماندهی حاشیه بزرگراه خلیج فارس پرداخت و گفت: عملیات عمرانی حاشیه بزرگراه خلیج فارس در راستای بهسازی و ساماندهی معابر و هدایت آب‌های سطحی در حال اجراست.