پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات بهسازی و ساماندهی (سنگفرش) بزرگراه خلیج فارس

پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات بهسازی و ساماندهی (سنگفرش) بزرگراه خلیج فارس

عملیات سنگفرش بزرگراه خلیج فارس با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در حال اجراست.

جزئیات بهسازی و ساماندهی حاشیه بزرگراه خلیج فارس اعلام شد

جزئیات بهسازی و ساماندهی حاشیه بزرگراه خلیج فارس اعلام شد

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان به تشریح جزئیات بهسازی و ساماندهی حاشیه بزرگراه خلیج فارس پرداخت و گفت: عملیات عمرانی حاشیه بزرگراه خلیج فارس در راستای بهسازی و ساماندهی معابر و هدایت آب‌های سطحی در حال اجراست.