دیدار مستقیم با ساکنین محله رحمت آباد در مسجد صاحب الزمان(عج)

دیدار مستقیم با ساکنین محله رحمت آباد در مسجد صاحب الزمان(عج)

مهندس کهنوجی در بیستمین دیدار محله ای با حضور در مسجد صاحب الزمان (عج) به بررسی مطالبات اهالی پرداخت.

بررسی درخواست های ساکنین بلوار امام رضا(ع) در دیدار محله ای شهردار رفسنجان

بررسی درخواست های ساکنین بلوار امام رضا(ع) در دیدار محله ای شهردار رفسنجان

مهندس کهنوجی در هجدهمین دیدار محله ای در مسجد صاحب الزمان(عج) بلوار امام رضا(ع) حضور یافت.

پیگیری مطالبات و درخواست های اهالی بلوار هجرت با حضور شهردار رفسنجان

پیگیری مطالبات و درخواست های اهالی بلوار هجرت با حضور شهردار رفسنجان

با حضور شهردار رفسنجان مطالبات و درخواست های اهالی بلوار هجرت در مسجد امام مهدی (عج) پیگیری شد.

عزم جزم شهرداری رفسنجان برای ساماندهی مناطق حاشیه ای شهر

عزم جزم شهرداری رفسنجان برای ساماندهی مناطق حاشیه ای شهر

شهردار رفسنجان در ادامه دیدارهای چهره به چهره با مردم در محلات، بر ساماندهی مناطق حاشیه ای شهر تأکید کرد.

پیگیری مطالبات اهالی شهرک یادگار امام با حضور شهردار رفسنجان

پیگیری مطالبات اهالی شهرک یادگار امام با حضور شهردار رفسنجان

عصر امروز با حضور مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان در جمع مردم در مسجد الرسول، مطالبات ساکنین شهرک یادگار امام پیگیری شد.