اهدای جوایز نقدی مسابقات «طلای کویر» رفسنجان

اهدای جوایز نقدی مسابقات «طلای کویر» رفسنجان

۱۳٠ میلیون تومان جایزه نقدی مسابقات «طلای کویر» به تیم های برتر رفسنجان اهدا شد.