تکمیل عملیات آسفالت خیابان بهارستان در محله اسدآباد

تکمیل عملیات آسفالت خیابان بهارستان در محله اسدآباد

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اتمام عملیات زیرسازی آسفالت خیابان بهارستان در محله اسدآباد خبر داد.

اتمام عملیات آسفالت فاز اول بزرگراه قدس طی ۴۸ ساعت

اتمام عملیات آسفالت فاز اول بزرگراه قدس طی ۴۸ ساعت

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت فاز اول بزرگراه قدس طی مدت زمان ۴۸ ساعت خبر داد.

توسعه خدمات شهری در شهرک ولایت در دستور کار شهرداری رفسنجان قرار گرفت

توسعه خدمات شهری در شهرک ولایت در دستور کار شهرداری رفسنجان قرار گرفت

شهردار رفسنجان در دیدار با اهالی شهرک ولایت از توسعه خدمات شهری در این محله توسط شهرداری رفسنجان خبر داد.

توسعه خدمات شهری در شهرک ولایت در دستور کار شهرداری رفسنجان قرار گرفت

توسعه خدمات شهری در شهرک ولایت در دستور کار شهرداری رفسنجان قرار گرفت

شهردار رفسنجان در دیدار با اهالی شهرک ولایت از توسعه خدمات شهری در این محله توسط شهرداری رفسنجان خبر داد.