آغاز عملیات اجرایی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع)

آغاز عملیات اجرایی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع)

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات اجرایی بوستان محله ای در بلوار امام علی (ع) کوچه ۲۱ خبر داد.