اتمام عملیات آسفالت فاز اول بزرگراه قدس طی ۴۸ ساعت

اتمام عملیات آسفالت فاز اول بزرگراه قدس طی ۴۸ ساعت

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت فاز اول بزرگراه قدس طی مدت زمان ۴۸ ساعت خبر داد.