اجرای عملیات عمرانی احداث پیاده راه در بلوارهای شهید نوری و امام حسین (ع)

اجرای عملیات عمرانی احداث پیاده راه در بلوارهای شهید نوری و امام حسین (ع)

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات احداث پیاده راه در بلوارهای شهید نوری و امام حسین (ع) خبر داد.

پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصدی بوستان محله ای در بلوار شهید نوری

پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصدی بوستان محله ای در بلوار شهید نوری

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصدی بوستان محله ای در بلوار شهید نوری خبر داد.

فضای سبز محدوده بلوار شهید نوری ساماندهی می شود

فضای سبز محدوده بلوار شهید نوری ساماندهی می شود

مهندس کهنوجی در دیدار با جمعی از اهالی بلوار شهید نوری، برای ساماندهی فضای سبز این منطقه قول مساعد داد.